Ulkoministeri Alexander Stubb:
Homofobiaa vastaan monella rintamalla

Yleismaailmalliset ihmisoikeudet kuuluvat yksiselitteisesti jokaiselle ihmiselle. Tätä ei rajoita seksuaalinen suuntautuminen tai sukupuolivähemmistöön kuuluminen. Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen ja niihin kuuluvien oikeuksia puolustavien asema on tästä huolimatta käytännössä erityisen altis ihmisoikeusloukkauksille. Eräät maat kiistävät edelleen, että seksuaaliseen suuntautumiseen perustuva eriarvoinen kohtelu olisi syrjintää tai ihmisoikeusloukkaus, ja pyrkivät estämään seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen oikeuksia edistävien järjestöjen osallistumisen kansainvälisten järjestöjen, kuten YK:n, toimintaan. Homoseksuaalisuus on yli 80 maassa rikos, josta seitsemässä maassa siitä voidaan langettaa jopa kuolemantuomio. Joissakin maissa sukupuolen korjaaminen on kielletty lailla. Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvat joutuvat usein syrjinnän, väkivallantekojen tai jopa suoranaisen vainon kohteeksi niin viranomaisten kuin muidenkin tahojen toimesta.

Kaikissa maissa - Suomi mukaan lukien - on edelleen suuri tarve tiedottamiselle ja asennekasvatukselle. Homofobian vastaista työtä onkin tehtävä niin maailmanlaajuisesti ja alueellisesti kuin paikallisestikin. Tänä vuonna valtioneuvosto antaa ihmisoikeuspoliittisen selontekonsa eduskunnalle. Selonteossa ulkoministeriö linjaa tulevien vuosien kansainvälisen ihmisoikeuspolitiikkansa yhdeksi painopisteeksi seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen oikeuksien edistämisen. Tätä työtä Suomi tekee useilla kansainvälisillä foorumeilla.

YK:ssa Suomi kiinnittää huomiota seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen oikeuksien toteutumiseen mm. YK:n ihmisoikeusneuvoston maakohtaisen määräaikaistarkastelun yhteydessä. Suomi tukee myös seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjä edustavien järjestöjen toimintaa ja edistää niiden mahdollisuuksia osallistua kansainvälisten järjestöjen toimintaan.

Alueellisella tasolla Suomi tukee voimakkaasti EU:n päämäärätietoista ja yhtenäistä toimintaa seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen oikeuksien puolesta. EU:n yhtenäinen, aktiivinen ja tarpeeksi painokas esiintyminen on avainasemassa edistettäessä seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen oikeuksia muissa kansainvälisissä yhteyksissä. Suomi tukee myös Euroopan neuvoston toimintaa, joka käsittää mm. asiantuntijaryhmän, jonka tehtävänä on kehittää seksuaaliseen suuntautumiseen perustuvan syrjinnän vastaisia toimenpiteitä.

Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestössä (Etyj) seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen oikeuksien ajaminen on haastavampaa. Kyseessä on konsensusperiaatteella toimiva järjestö, jonka kaikki jäsenmaat eivät ole halukkaita käsittelemään tätä aihetta. Etyjin ihmisoikeuksien ja demokraattisten instituutioiden toimisto (ODIHR) on toistuvasti joutunut eräiden maiden arvostelun kohteeksi, koska se on nostanut seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen oikeudet esille esimerkiksi vuosittaisessa viharikosraportissaan ja ihmisoikeuspuolustajien tilannetta käsittelevässä raportissaan. Suomi tukee ODIHR:n työtä syrjinnän kaikkia muotoja vastaan ja pyrkii varmistamaan, että seksuaalinen suuntautuminen ja sukupuoli-identiteetti kirjataan myös ODIHR:n mandaattiin. Yksi Suomen vuoden 2008 Etyj-puheenjohtajuuden tavoitteista oli myös kiinnittää johdonmukaisesti huomiota seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen asemaan.

Entä oma takapihamme? Kun Suomessa puhutaan vähemmistöistä ja syrjinnästä, seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt jäävät usein vähemmälle huomiolle. Kyse on useimmiten tiedon puutteesta tai vanhentuneista asenteista. Siksi tiedottaminen ja asennekasvatus on tärkeää myös täällä kotimaassa. Lisäksi on oleellista lisätä seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kohdistuvan syrjinnän ja viharikoksien seurantaa, jotta ongelmiin voidaan tarpeellisella tavalla puuttua.

Ulkoministeri Alexander Stubb nimitettiin homofobian vastaisen työn Hyvän tahdon lähettilääksi vuosi sitten, kansainvälisenä homofobian vastaisena päivänä 17.5.2008. Kansainvälisen homofobian vastaisen päivän tarkoituksena on havahduttaa ihmiset huomaamaan seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen olemassaolo sekä näiden kohtaama syrjintä ja homofobia.

 
© Sateenkaariyhteisöt ry 2006 - 2019 • Kaikki oikeudet pidätetään. All rights reserved.